Home
Tegels
Staltegels
Stenen
Opsluitband
Rooster
Kleuren
Home Toepassingen Veiligheid Contact


Veiligheidskeurmerk

In maart 1997 is het Besluit Veiligheid- en Speeltoestellen in Nederland in werking getreden. Behalve eisen aan speeltoestellen stelt dit Besluit ook eisen aan de bodem onder speeltoestellen. Een val vanaf een speeltoestel is nooit uit te sluiten. Daarom worden aan het bodemmateriaal eisen gesteld om de gevolgen van een val zo beperkt mogelijk te houden. De belangrijkste eigenschap waaraan de ondergrond dient te voldoen is de maximale valhoogte. De maximale valhoogte is de hoogte waarbij het risico op (met name ) hersenletsel na een val uit het toestel nog aanvaardbaar wordt geacht. Eisen aan de maximale valhoogte worden gemeten door middel van valproeven die worden uitgevoerd op basis van de norm NEN-EN 1177. De rubber tegels zijn voor de Nederlandse markt getest door TNO.


HIC-waarde (Head Injury Criterion)

Over de maximale valhoogte bestaat een aantal misverstanden. Het is namelijk niet zo dat een kind niets kan gebeuren bij een val op een goed bodemmateriaal. Als een kind ongelukkig terecht komt kan het nog een flinke hersenschudding oplopen. Ook is een botbreuk, bijvoorbeeld een gebroken pols, niet uitgesloten. Een groot deel van de norm EN 1177 is vooral gericht op het beperken of voorkomen van hoofdletsel. Vandaar dat de effectiviteit van het materiaal wordt bepaald aan de hand van het Head Injury Criterion, oftewel de HIC-waarde.

Tijdens de test wordt een proefhoofd (aluminium bol) met meetapparatuur erin van verschillende hoogtes los gelaten. Als acceptabele grenswaarde wordt een HIC- waarde van maximaal 1000 gehanteerd. Ondanks de nadruk op hoofdletsel mag worden verwacht dat goede bodemmaterialen ook andere soorten letsel zullen verminderen; er wordt alleen niet specifiek op getest.


Valhoogte

De maximale vrije valhoogte van een speeltoestel is de hoogte waarbij het risico van een val aanvaardbaar wordt geacht. Hoe hoger het toestel, des te hoger moet de maximale valhoogte van het bodemmateriaal zijn.

Bron: www.keurmerk.nlOnze tegels
De fijnere structuur van de toplaag bij onze veiligheids- en valdempende rubbertegels heeft ervoor gezorgd dat ze een “zelfreinigende” werking hebben gekregen. Indien men de tegels iets onder verhang of bol aanbrengt zal het regenwater ervoor zorgen dat de tegels mooi schoon blijven.

Tevens zorgt de toplaag ervoor dat er geen zand in tegels kan gaan zitten waardoor de HIC-waarde (valdemping t.p.v. toestellen) veel langer de waarde behoudt welke in het laboratorium is bepaald.


Al onze veiligheidstegels zijn getest volgens het keurmerk Veilig Spelen NEN-EN 1177 (2006).